עדכוני וחידושי חקיקה בישראל

בעבר נהנו עסקים ועצמאיים רבים, מהטבות לכאורה להם זכו מטעם חוקי המדינה, אשר לא אכפו נושאים מסוימים הקשורים בהתנהלות כלכלית של חברות ועסקים. כיום, לאחר מספר עדכונים חוקתיים של המדינה יחד עם מס הכנסה. תוכלו להתעדכן בעמוד שלפניכם, בכל העדכונים החשובים האחרונים.

מס חברות הינו 23%, מס על משיכת דיבידנד הינו 25%-30%, תלוי בשיעור ההחזקה במניות החברה.

במידה ומחזור העסקאות בשנת 2021 היה מעל כ-99,000 ש"ח, יצא מהגדרת עוסק פטור, ויחויב בהגשת דוחות מע"מ תקופתיים.

תקרת המס הינה 25%.

תקרת המס במרבית המקרים הינה 25%.

מעסיק- 12.50% (מיזה 6% לקרן פיצויים על שם העובד), ועובד- 6%

חידושי חקיקה לעצמאים
החל משנת 2017 מרבית העצמאים חייבים לפתוח תוכנית חיסכון לפנסיה, אחרת יקנסו. עצמאי שהכנסתו בטווח שכר המינימום יפריש 4.45% מהכנסתו לחיסכון פנסיוני. הכנסות מעבר לשכר מינימום, יחויבו בהפרשה בשיעור 12.55%. במצב אבטלה, ניתן למשוך חלק מהחיסכון לפנסיה כדמי אבטלה.

חידושי חקיקה לחברות
משיכת כספים מחברה על ידי בעלי המניות
ידועה התופעה שבעלי מניות בחברות פרטיות מושכים כספים מהחברה , המוגדרים"הלוואה ללא ריבית", או רוכשים נכסים על שם החברה ומשתמשים בהם ללא תשלום תמורה, או "שמשלמים" תמורה נמוכה משמעותית ממחיר השוק, לדוגמא דירות מגורים, דירות נופש, יאכטות, חפצי אומנות יקרים.
מס הכנסה נהג לסווג משיכות אלה, במידה והיו בסכומים גבוהים מאוד, כהכנסה של בעלי המניות ולחייבם במס. בעלי מניות נהגו לערער בבתי המשפט על קביעות אלה, ובמרבית המקרים מס הכנסה זכה. החל משנת 2017 הופסקה "חגיגה", זאת באמצעות חקיקה ספציפית המתייחסת לאירועים אלה. המחוקק העניק לבעלי המניות שנת חסד להתארגנות, לפני שיחויבו לשלם מכיסם כספים רבים לקופת האוצר.

חברות ארנק
קיימת תופעה מאוד נפוצה, ששכירים בעלי הכנסות גבוהות, מקימים חברה "נותנת" שירות למעסיק במקומם והמעסיק משלם לחברה שכר טרחה. המטרה במהלך זה, היתה לחסוך מס בעשרות אחוזים לבעל החברה. שיעור מס החברות בישראל ירד לפחות מ-25%, ומאידך שיעור המס השולי לבעלי הכנסות גבוהות עבר את 50%.
השכיר העביר את הכנסותיו לחברה על מנת לחסוך תשלומי מס רבים. העשירים מאוד, לא יכולים ולא מעונינים לבזבז את כל הכנסתם על צריכה. עדיף מבחינתם להשאיר את הכסף בחברה, ולשלם מס חברות בשיעור כ-24%, במקום למשוך את כל המשכורת לחשבון הבנק שלהם, ולהעביר כחצי מהמשיכה לקופת אוצר המדינה.
בכסף שששכב בקופת החברה, רכשו שכירים אלה דירות, מניות, חפצי אמנות, שנרשמו על שם החברה. נכסים אלה שימשו אותם לרווחתם האישית. לדוגמא, שכיר בקטגוריה זאת יכל לרכוש דירת מגורים על שם החברה, בכספים שהצטברו בקופתה מהכנסותיו כשכיר, ולהתגורר בה בפטור מתשלום שכר דירה. החל מחידוש החקיקה, רווחי חברת הארנק יחויבו בשיעור מס שולי של בעל המניות ולכן אין שום יתרון כלכלי בהקמת חברת ארנק.

אילוץ חלוקת רווחי חברה
חברות פרטיות רבות, נמנעו באופן מכוון לחלק רווחים שנצברו בקופתם לבעלי המניות. בעלי החברה רצו להימנע מתשלום מס בגין דיבידנד שיקבלו, ולכן העדיפו להשאיר את הרווחים בקופת החברה. החל מחידוש החקיקה, לא ניתן לעשות זאת.
במידה ונצברו רווחים רבים בקופת החברה, יש חובה לחלקם או לחילופין יוטל מס נוסף על רווחים אלה בשיעור המס המוטל על דיבידנד. נקבעה הוראת שעה, המאפשרת למשוך רווחים אלה בשיעור מס מופחת עד 30.9.2017.

צרו קשר עם משרדנו

לתיאום פגישה ולקבלת פרטים נוספים :

צרו קשר עם משרדנו

לתיאום פגישה ולקבלת פרטים נוספים :

דילוג לתוכן