הליך גילוי מרצון בארה"ב

הליך גילוי מרצון בארה"ב, עבור כל מי שלא דיווח בעבר או דיווח בצורה חלקית, מקנה לאזרחים את האפשרות לפתיחת דף חלק מול רשויות המיסים בארה"ב. המדינה מאפשרת לכם לתקן דיווחים כוזבים, תוך הימנעות מהליכים פליליים. איך לעשות זאת? כל המידע המלא והמקצועי ביותר, במאמר שכאן לפניכם.

כל מה שאתם חייבים לדעת

הסנאט בארה"ב יצא בשנים האחרונות בסדרת פעולות חקיקה, שמטרתן היא הגברת האכיפה של חובות אזרחים אמריקאים לרשויות המס. במקביל יצאה רשות המס הפדרלית, בסדרת תוכניות גילוי מרצון, שמטרתן להקל בסנקציות הכספיות, ולבטל רישום וענישה פלילית. זוהי הזדמנות לאזרחים אמריקאים, שטרם מילאו את חובתם לדווח רטרואקטיבית על הכנסותיהם, ליישר קו עם רשויות המס בארה"ב ללא כל חשש.
מטרת היוזמה של תוכנית "גילוי מרצון" היא לעודד נישומים לשלם את חובותיהם, ולהסיר דאגות מעונשי כליאה. מכאן, קיימת הבנה של הרשויות שצריך לתת הזדמנות למי שמעוניין לתקן את התנהלותו, לאור העובדה שהיכולת לחשוף עברייני מס השתפרה באופן ניכר עם השנים.

FATCA: החוק החשוב ביותר

גולת הכותרת של החקיקה להגברת אכיפת דיני המס הינה חוק הפטקא (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act). מטרתו היא לשפר את אכיפת תשלום המיסים בקרב תושבי ארה"ב, המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב. חוק זה מחייב מוסדות פיננסיים ברחבי העולם, לספק מידע לרשות המס הפדרלית אודות חשבונות של נישומים אמריקאים, שמתייחס לזהות בעל החשבון וגובה היתרה. מוסד שאינו משתף פעולה עם חוק זה, צפוי להיענש.
בעקבות החלטת ממשלת ישראל לשתף פעולה בעניין הפטקא, נחקק תיקון 227 לפקודת מס הכנסה. תיקון זה מסדיר את בדיקת הנאותות על ידי הבנקים בהתאם לחקיקה האמריקאית, העברת המידע מהבנקים בישראל לרשות המיסים בישראל, שתעביר אותו לרשות המס האמריקאית.
חוק זה חוקק עקב משבר המשכנתאות שפקד את ארה"ב ב-2007. בהמשך חוקקה גם סדרת חוקים ותקנות, במטרה להגביר את הלחץ על הנישומים לדווח ולהילחם בתופעת העלמת המס. הדיווח מתבצע באמצעות דוח שנתי שנקרא FBAR – Foreign Bank Account Reporting, שמרכז בתוכו דיווח על כלל החשבונות הפיננסים שמחוץ לארה"ב, הנמצאים בבעלותו של אזרח אמריקאי, או חשבונות זרים שאזרח אמריקאי מורשה חתימה בהם.

מי חייב בדיווח על הכנסותיו לרשות המס בארה"ב?

חובת הדיווח מתחילה ברמת הכנסה של למעלה מ-10,000$, לרווק ללא ילדים, בעוד עצמאים חייבים בכל מקרה בדיווח, גם אם הכנסתם מגיעה למאות דולרים בודדים בשנה, זאת עקב חובתם לשלם ביטוח לאומי אמריקאי על הכנסותיהם מיגיעה אישית המופקות בישראל.
בנוסף, קיימת חובה לדווח באופן אלקטרוני על כספים המוחזקים מחוץ לגבולות ארה"ב, במידה והסך הכולל של כל היתרות בחשבונות אלה הינו יותר מ-10,000$, אפילו יום אחד במהלך השנה. החובות הנ"ל מוטלות גם על מי שיש לו אשרת הגירה (מבחן הגרין קארד) או מוגדר כתושב קבע על בסיס שהות בארה"ב, בין שמדובר במהגרים ובין שמדובר בשוהים חוקיים או לא חוקיים.

מהי תוכנית גילוי מרצון וכיצד היא מסייעת לכם?

במקביל להגברת הלחצים לאכיפת הדיווח ותשלום מס אמת, יצאה רשות המס הפדרלית בתוכניות גילוי מרצון כדי לעודד נישומים (כולל עזבונות נישומים שנפטרו) להיכנס למעגל הדיווח ותשלום מס. לנישומים שאינם מתגוררים בארה"ב, קיימות שתי אפשרויות, האחת ללא קנסות והשניה עם קנסות. לעומת זאת, לנישומים שכן מתגוררים בארה"ב שתי אפשרויות אחרות, שתיהן עם קנסות, וההבדל ביניהן מתבטא בגובה הקנס.

אוכלוסיית החייבים במסגרת הליך גילוי מרצון משויכת לאחת משתי קטגוריות:

חייבים ללא חשד ל"כוונות תרמית"

אי הגשת דוחות ותשלום מס שנבע מרשלנות, חוסר תשומת לב, טעות, אי הבנת או הכרת דרישות החוק ותום לב.
נישומים בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי ויזת הגירה (גרין קארד) - ב3 השנים האחרונות לא היו תושבי ארה"ב, ובנוסף שהו מחוץ לגבולות ארה"ב 330 ימים לפחות בכל אחת משנים אלה, לא יחויבו בקנסות. הם ישלמו את חוב המס בתוספת ריבית בלבד.
נישומים שאינם אזרחים או בעלי גרין קארד – הם יהיו פטורים מקנסות, במידה ונחשבים לפי קוד המס האמריקאי כלא תושבים. בדיקה זאת מתבצעת לפי מבחן שהות (מספר הימים בשנה בהם שהו בארה"ב) לאורך 3 שנים רציפות.
כל יתר הנישומים בקטגוריית העדר כוונות תרמית - יחויבו בקנס בגובה 5% לגבי חשבונות פיננסיים לא מדווחים. יוטל קנס גם אם דווח על קיום החשבון, אולם לא שולם מס בגין ההכנסות הקשורות בחשבון.
תוכנית גילוי מרצון זאת הינה פתרון מצוין לאזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל, שמעולם לא הגישו דוחות מס, או שהפסיקו להגיש דוחות מס בעקבות עלייתם לישראל. הם יהיו פטורים לחלוטין מקנסות.
הם ישלמו ריבית בלבד, במידה ויהיו חייבים במס כלשהו, לאחר קבלת זיכוי בגין מיסי הכנסה ששולמו לרשות המיסים בישראל. הם יהיו חיבים בדיווח ותשלום מס רק לגבי הכנסותיהם בשלוש השנים האחרונות בלבד.

חייבים לגביהם קיים חשד ל"כוונות תרמית"

נישומים שלדעת רשות המס הפדרלית, חשודים שבאופן מכוון הונו או הסתירו מידע משלטונות המס. נישומים שהינם ישויות משפטיות, כגון: חברות, שותפויות או נאמנויות, יכולים להנות מהקלות בענישה פלילית וחילוט רכוש.

החיסרון במסלול העדר כוונת תרמית

רשות המיסים האמריקאית דורשת שבמקביל להגשת הדוחות, הנישומים יחתמו על טופס הצהרה סטנדרטי המתייחס לסטטוס תושבות, העדר כוונת תרמית וגילוי נאות. במסגרתו הנישום צריך גם לפרט במילותיו הוא מה הנסיבות שהובילו אותו לא למלא את חובותיו.
החיסרון המרכזי במסלול העדר כוונת תרמית, הוא שרשות המס הפדרלית סיפקה הגדרה כללית ודי מעורפלת להיעדר כוונת תרמית. נישומים רבים עלולים להתקשות לקבוע האם הם משתייכים לקבוצה זאת. במידה ורשות המס תחליט שאינם עומדים בקריטריונים, הם לא יוכלו לבחור באפשרות השניה של גילוי מרצון, בה החייב משלם קנסות מופחתים ולא חשוף לענישה פלילית.
רשות המס הפדרלית תוכל במקרים אלה להחיל עליהם חובת דיווח ותשלום מס לגבי כל השנים בהם לא עמדו בחובותיהם, ותחלט את מרבית היתרה בחשבונותיהם ואף מעבר לכך.
לא מובטח לנישום שמתקבל למסלול ללא קנס או קנס מינימלי, ששומתו הינה סופית וסגורה. רשות המס יכולה לבקר את כל דוחותיו, ובמידה ולא עבר את הביקורת בהצלחה, הוא יוצא מהתוכנית, ללא אלטרנטיבה.

האפשרויות העומדות בפני האזרח

במידה וכל חטאו של הנישום הסתכם באי הגשת דוחות FBAR, והרשויות לא פנו אליו בנידון, אין הוא זקוק להליך גילוי מרצון. הוא יכול להגיש דוח פבאר מקוון לשש השנים האחרונות בלבד, ולצרף הסבר בדוח מדוע לא מילא את חובת הדיווח במועד הנקוב בחוק.
חשבונם של נישומים אלה לא יחולט, כלומר הוא לא יופקע בשל אי עמידה בחובת הדיווח. יוטלו עליהם קנסות בגין אי הגשת דוחות פבאר בזמן, שיתכן ויבוטלו חלקית או באופן מלא בהתאם לנסיבות.
נישום שהצטרף למסלול החילוט וגבית קנסות, יכול להגיש בקשה להפחתת קנסות או פריסת תשלומים, עקב אי יכולת כלכלית לעמוד בנטל החוב. במקרה זה הוא יצטרך לספק דיווח מפורט אודות משאביו הכספיים, בטפסים המיועדים לכך.
למבקרים סמכות להפעלת שיקול דעת רחב בנידון, אולם הסיכוי לויתור על חלק משמעותי מהחוב אינה גבוהה. בעניין פריסת החוב קיימת מוכנות גבוהה יותר מצד סוכני רשות המס הפדרלית. למרות ההפסד הכספי הניכר לנישום, שעלול להגיע לאובדן כל החסכונות שלא דווחו, עשרות אלפי חייבים הצטרפו לתוכנית.
זאת מחשש שבמידה והרשויות יפנו אליהם, הם עלולים לשלם מכיסם הרבה יותר, יוטל עליהם כתם רישום פלילי, והם עלולים למצוא עצמם מאחורי סורג ובריח לתקופות ממושכות, שיכולות להגיע עד 10 שנות מאסר. מי שהרשויות פנו אליו ביוזמתם לבדיקת התנהלותו, אינו יכול להצטרף לתוכנית גילוי מרצון.
בכדי לעבור את תהליך הדיווח באופן בטוח ונכון, עליכם להיעזר באיש מקצוע אשר מכיר את התחום ככף ידו ואת מדינת ארה"ב וחוקיה גם כן. זאת בכדי שידע להוביל אתכם לסיום התהליך באופן מהיר ומוצלח.

עבור ייעוץ ראשוני ומענה לכל שאלה – צרו איתנו קשר עוד היום.

צרו קשר עם משרדנו

לתיאום פגישה ולקבלת פרטים נוספים :

צרו קשר עם משרדנו

לתיאום פגישה ולקבלת פרטים נוספים :

דילוג לתוכן